Суббота, 28-03-2020, 11:46
Приветствую Вас Гость | RSS

Виртуальный кабинет учителя начальной школы Кулаковой Натальи Ивановны

Портфолио
Компьютерный класс
Учительский уголок
Мудрые мысли
Живой календарь
Наш опрос
Сегодня у нас в гостях ?
Кабинет
Личный кабинет =)
Кнопка сайта

Сайт класса
Выбор языка
Белорусский язык Русский язык

Каталог статей

Главная » Статьи » Школа родителей » Родителям на заметку

Змены ў новай рэдакцыі ”Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі“

23 ліпеня 2008 г. быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, які з’яўляецца вынікам шматгадовай працы вялікага калектыву навукоўцаў і зацвярджае новую рэдакцыю існуючых "Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. Закон уступіў у дзеянне з 1 верасня 2010 г. Неабходнасць увядзення "Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” абумоўлена наступнымі прычынамі: ·       

Звод     "Правіл      беларускай     арфаграфіі     і      пунктуацыі”,   выдадзены ў 1959 г., ужо даўно стаў бібліяграфічнай рэдкасцю і амаль недаступны для карыстальнікаў. ·       

Правапіс     рэгламентуе     аднастайную    перадачу   на   пісьме жывой  мовы, і таму ён не можа працяглы час заставацца без змен. Беларускі правапіс, які ў значнай ступені грунтуецца на фанетычным прынцыпе, асабліва адчувальны да любых змен у мове, таму ён таксама павінен перыядычна ўдакладняцца і ўдасканальвацца. Асабліва востра паўстала гэта праблема для беларускай мовы ў канцы ХХ ст., калі ў сістэме беларускай мовы і моўнай практыцы адбыліся істотныя змены. Значна абнавіўся слоўнікавы склад мовы, лексіка папоўнілася шматлікімі запазычаннямі, на старонках беларускамоўнага друку атрымалі пашырэнне варыянтныя напісанні. Усё гэта абумовіла надзённасць упарадкавання беларускага правапісу. ·        У падрыхтаваным Законе  Рэспублікі Беларусь  "Аб  Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” істотна ўдакладнены ў адпаведнасці з сучасным узроўнем лінгвістычнай навукі фармулёўкі, абноўлены ілюстрацыйны матэрыял. Правілы па-новаму згрупаваны, што робіць іх больш зручнымі для ўспрымання і засваення. У адпаведнасці з сучаснай моўнай практыкай зменшана колькасць выключэнняў. Многія напісанні падпарадкаваны агульным правілам, што прынцыпова аблягчае навучанне беларускай мове. У прыватнасці, у правілы беларускай мовы ўнесены наступныя змены:

1)     пашыраецца прынцып перадачы акання пры напісанні запазычаных слоў. Прапануецца, напрыклад, пісаць трыа, адажыа, Токіа і пад. (паводле дзеючых "Правіл” пішацца трыо, адажыо, Токіо).  У словах іншамоўнага паходжання канцавыя элементы –эр, -эль прапанавана перадаваць як –ар, -аль: прынтар, камп’ютар, пэйджар і пад. (паводле дзеючых "Правіл” пішацца  прынтэр, камп’ютэр, пэйджэр);

2)     паводле агульнага правіла перадачы на пісьме якання ў першым пераднаціскным складзе прапанавана пісаць словы дзявяты, дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць  (паводле дзеючых "Правіл” пішацца дзевяты, дзесяты, семнаццаць, васемнаццаць);

3)     пашыраецца напісанне нескладовага ў у большасці слоў іншамоўнага паходжання, напрыклад: ва ўніверсітэце, пасля ўнікальнай аперацыі, фаўна і г.д. (паводле дзеючых "Правіл” пішацца ва універсітэце, пасля унікальнай аперацыі, фауна);

4)     у адпаведнасці з сучаснай моўнай практыкай уносяцца змены ў напісанне складаных і складанаскарочаных слоў. Напрыклад, прапануецца пісаць гаркам,  газпрам і г. д. (паводле дзеючых "Правіл” пішацца гарком, газпром);

5)     уніфікуецца напісанне мяккага знака ў прыметніках на –ск(і), утвораных ад уласных назваў. Прапанавана пісаць чаньчунскі, цяньшанскі, як і любанскі, астраханскі (паводле дзеючых "Правіл” пішацца чаньчуньскі, цяньшаньскі);

6)     упарадкавана напісанне вялікай і малой літар у назвах органаў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама ў назвах асоб па пасадах, званнях, тытулах і г. д.;

7)     уведзены новы параграф "Вялікая і малая літары ў назвах асоб, звязаных з рэлігіямі, у назвах міфалагічных і казачных герояў”. З вялікай літары прапануецца пісаць  асабовыя назвы божастваў (бостваў) у рэлігійных культах, а таксама ўсе словы ў спалучэннях, якія змяшчаюць гэтыя назвы: Бог, Усявышні, Святая Троіца і інш.;

8)     у пачатку і ў сярэдзіне слоў гукавое спалучэнне [й]+галосны перадаецца ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх: Нью-Ёрк, Ёфе;

9)     рэгламентавана ўжыванне ў беларускай мове дзеясловаў іншамоўнага паходжання з суфіксам –ава- (-ява-) і –ірава- (-ырава-): ліквідаваць, а не ліквідзіраваць, акліматызаваць, а не аклімацізіраваць,  але камандзіраваць, а не камандаваць, будзіраваць, а не будаваць і г.д.;

10)    са  зводу  правіл  выключаны  раздзелы  "Галосныя  ў  некаторых  ненаціскных  канчатках   назоўнікаў”,   "Галосныя   ў   некаторых  канчатках  прыметнікаў і займеннікаў”, "Галосныя ў ненаціскных асабовых   канчатках   дзеясловаў”.   Палажэнні  гэтых   раздзелаў датычацца     не     правапісу,     а     словазмянення   і   знаходзяць адлюстраванне ў граматыцы беларускай мовы;

11) уведзены новы раздзел "Правапіс некаторых марфем”, у якім у   сістэмным  выглядзе  сабраны   звесткі  пра   правапіс  прыставак, суфіксаў;

12) спрошчаны правілы пераносу слоў, што адпавядае сучасным выдавецкім тэхналогіям. Прапанаваны іншыя ўдакладненні, якія ў цэлым робяць беларускі правапіс больш паслядоўным і несупярэчлівым. Закон Рэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” з’яўляецца аптымальным у сучаснай моўнай сітуацыі ў краіне і будзе садзейнічаць стабілізацыі правапісных нормаў беларускай літаратурнай мовы.  

Категория: Родителям на заметку | Добавил: Наталья_Ивановна (17-08-2011)
Просмотров: 1313

Похожие материалы
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Жалоба
Онлайн-курс

Рекомендую!
Детский образовательный ресурс
от 2 до 11 лет
Развивающие игры
Развивающие игры для детей
от 2 до 8 лет
Приглашаем ребят
Новости СУП
Новое на сайте
[29-02-2020]
Дидактический материал_Шестиугольники по теме "Перенос слов"(2 класс)
[29-02-2020]
Дидактический материал_Шестиугольники по теме "Правапіс канчаткаў назоўніка" (4 кл.)
[11-02-2020]
Рабочий лист к уроку "Деление многозначных чисел на однозначное число" (модель "Ротация станций")
[08-02-2020]
Дыдактычная гульня даміно па тэме "Правапіс канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення"
[21-01-2020]
Дидактический материал_Шестиугольники по теме "Усяслаў Чарадзей" ( МРБ, 4 класс)
[21-01-2020]
Дидактический материал_Шестиугольники по теме "Па якіх законах жылі нашы продкі" ( МРБ, 4 класс)
[11-11-2019]
Создаем лепбук "Имя прилагательное" на уроке русского языка
[06-10-2019]
Дидактическая игра "Домино. Изменение существительных по падежам" (4 класс)
[10-09-2019]
Дидактический материал_Шестиугольники по теме "Имя существительное" (3-4 класс)
[14-08-2019]
Дидактический материал_Шестиугольники по теме "Полезные ископаемые" (3 класс)
Популярное
Карточки-задания 1 класс
Карточки по математике - 1 класс
Грамоты с текстом
Музыкальная физминутка
Слоговички для 1 класса
Карточки по теме «Задачи на движение» 4 класс
Задания, игры и упражнения по математике для ...
Тексты для проверки техники чтения
Архив записей
Наши гости
QR-Код
Статистика
Сайты-спутникиАдминистратор сайта Кулакова Н. И.

Редактор сайта Кулаков А. А.

© 2020